SPECIALISERA I STERILISERING • FOCUS PÅ HÖG SLUT

Vanligt problem

VANLIGT PROBLEM

GEMENSAMMA PROBLEM OCH LÖSNINGAR FÖR STERILISERINGSRETORT

Varje typ av enhet kommer att dyka upp under detta eller det här problemet, ett problem är inte hemskt, nyckeln är det rätta sättet att lösa problemet. Nedan presenterar vi kort de vanliga problemen och lösningarna för flera retorter.

1. Eftersom vattennivån är fel, vattentemperaturen är hög eller låg, dräneringsfel etc. är det nödvändigt att anta korrekta behandlingsmetoder enligt olika problem.

2. Tätningsringen åldras, läcker eller går sönder. Detta kräver noggrann inspektion före användning och byte av tätningsringen i rätt tid. När en paus inträffar ska operatören gå beslutsamt eller byta ut den under förutsättningen att säkerställa säker temperatur och tryck.

3. Plötsligt strömavbrott eller gasavbrott När du stöter på denna typ av situation ska du noga observera driftsstatus för retorten, göra en registrering och slutföra steriliseringen när återhämtningen sker. Om leveransen stoppas under lång tid måste du ta ut produkterna i retorten och spara den och sedan fortsätta arbeta medan du väntar på återhämtning av leveransen.

VILL du arbeta med oss?