SPECIALISERA I STERILISERING • FOCUS PÅ HÖG SLUT

Ånga och roterande retort

  • Steam And Rotary Retort

    Ånga och roterande retort

    Ånga och roterande retort är att använda rotationen av den roterande kroppen för att få innehållet att flyta i förpackningen. Det är inneboende i processen att all luft evakueras från retorten genom att översvämma kärlet med ånga och låta luften släppa ut genom ventiler. Det finns inget övertryck under steriliseringsfaserna av denna process, eftersom luft inte får komma in i kärlet när som helst under något steriliseringssteg. Det kan emellertid finnas luftövertryck under kylstegen för att förhindra deformation av behållare.