SPECIALISERA I STERILISERING • FOCUS PÅ HÖG SLUT

Direkt Steam Retort

  • Direct Steam Retort

    Direkt Steam Retort

    Mättad ångretort är den äldsta metoden för sterilisering i behållare som används av människor. För sterilisering av burkburkar är det den enklaste och mest pålitliga typen av retort. Det är inneboende i processen att all luft evakueras från retorten genom att översvämma kärlet med ånga och låta luften släppa ut genom ventiler. Det finns inget övertryck under steriliseringsfaserna av denna process, eftersom luft inte får komma in i kärlet när som helst under något steriliseringssteg. Det kan emellertid finnas luftövertryck under kylstegen för att förhindra deformation av behållare.