SPECIALISERA I STERILISERING • FOCUS PÅ HÖG SLUT

Steam & Air Retort

  • Steam& Air Retort

    Steam & Air Retort

    Genom att tillsätta en fläkt på grundval av ångsterilisering är värmemediet och den förpackade maten i direktkontakt och tvångskonvektion, och närvaron av luft i sterilisatorn är tillåten. Trycket kan regleras oberoende av temperaturen. Sterilisatorn kan ställa in flera steg enligt olika produkter i olika förpackningar.