SPECIALISERA I STERILISERING • FOCUS PÅ HÖG SLUT

Vattenspray och roterande retort

  • Water Spray And Rotary Retort

    Vattenspray och roterande retort

    Vattenspray-steriliseringsretorten använder rotationen av den roterande kroppen för att få innehållet att flyta i förpackningen. Värm upp och svalna av värmeväxlaren så att ånga och kylvatten inte förorenar produkten och inga kemikalier för vattenbehandling behövs. Processvattnet sprutas på produkten genom vattenpumpen och munstyckena fördelas i retorten för att uppnå syftet med sterilisering. Noggrann temperatur- och tryckreglering kan vara lämplig för en mängd olika förpackade produkter.