SPECIALISERA I STERILISERING • FOCUS PÅ HÖG SLUT

Termisk steriliseringsmetod för mat

Termisk sterilisering är att försegla maten i behållaren och lägga den i steriliseringsutrustningen, värma den till en viss temperatur och hålla den under en tidsperiod, perioden är att döda de patogena bakterierna, toxinproducerande bakterierna och förstöringsbakterierna i maten och förstör maten enzymet så långt det är möjligt för att bibehålla den ursprungliga smaken, färgen, vävnadsformen och näringsinnehållet i livsmedelsinnehållet och uppfylla kommersiella sterilitetskrav.

Klassificering av termisk sterilisering

Enligt steriliseringstemperaturen:

Pasteurisering, sterilisering vid låg temperatur, sterilisering vid hög temperatur, sterilisering vid hög temperatur under en kort tid.

Enligt steriliseringstrycket:

Trycksterilisering (såsom vatten som värmemedium, steriliseringstemperatur ≤100), trycksterilisering (med ånga eller vatten som värmemedium är den vanliga steriliseringstemperaturen 100-135 ℃).

Enligt sättet att fylla matbehållaren under steriliseringsprocessen:
Gap-typ och kontinuerlig typ.

Enligt värmemediet:
Kan delas in i ångtyp, vattensterilisering (fullvattentyp, vattenspraytyp, etc.), gas, ånga, vattenblandad sterilisering.

Enligt behållarens rörelse under steriliseringsprocessen:
För statisk och roterande sterilisering.


Inläggstid: 30-30-2020